Розміри місцевої складової для проектів відновлювальних джерел енергії в Україні

10 Авг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики затвердила Порядок визначення розміру місцевої складової для проектів у сфері відновлювальної енергетики в Україні. Даний порядок затверджений Постановою №744 від 27.06.2013 року.

Даний Порядок поширюється на суб’єкти господарювання, які:

  • отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії у встановленому законодавством порядку,
  • мають у власності або користуванні об’єкти електроенергетики,
  • будівництво яких розпочато після 01 січня 2012 року,
  • введених в експлуатацію після 01 липня 2013 року, та які
  • мають намір продавати електричну енергію за «зеленим» тарифом у встановленому законодавством порядку.

Під місцевою складовою мається на увазі сукупність елементів українського походження, що були використанні при створенні об’єкта електроенергетики. Елементи місцевої складової — структурні елементи об’єкта електроенергетики, які визначені законодавством.

Розміри місцевої складової для різних видів альтернативних джерел енергії

Розміри місцевої складової

Розміри місцевої складової

 

Українське походження елементів місцевої складової (крім робіт з будівництва) підтверджується сертифікатами про українське походження та іншими документами, що засвідчують здійснення законодавчо визначених операцій щодо елементів місцевої складової.

Для визначення відповідності розміру місцевої складової українського походження встановленому Законом України «Про електроенергетику» розміру заявник подає до НКРЕ Заяву та наступний перелік документів:

  • розрахунок розміру місцевої складової об’єкта електроенергетики за встановленою формою (додатки 2-5);
  • сертифікати про походження (завірені суб’єктом господарювання власним підписом та печаткою копії);
  • сертифікати про українське походження (завірені суб’єктом господарювання власним підписом та печаткою копії);
  • виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців підрядників (генерального підрядника, підрядників), які виконували роботи з будівництва об’єкта електроенергетики;
  • право власності на такі елементи місцевої складової тощо.