Законодательство

Список законодавчих актів, які регулюють ринок відновлювальних джерел енергії в Україні

Закони України

Закон України «Про електроенергетику» N575/97-ВР від 16.10.1997

(Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії. В законі дано визначення «зеленого тарифу» (Стаття 1), описано ліцензування діяльності (Стаття 13), описано механізм встановлення і формування «зеленого тарифу» (Стаття 17-1)

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії N5485-VI від 20.11.2012

(Закон набирає чинності з 1 квітня 2013 року, вводить зміни в поняття зеленого тарифу, прописано новий порядок розрахунку коефіцієнтів зеленого тарифу для різних альтернативних джерел енергії, додано Статтю 17-3, де описується механізм місцевої складової, змінено визначення поняття «біомаса», що штучно стримує розвиток біоенергетики в Україні)

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» N555-IV від 20.02.2003

(Закон визначає основні засади використання альтернативних джерел енергії в Україні, був одним із перших для стимулювання галузі ВДЕ в Україні, деякі із засад закладені в ньому на практиці не виконуються через дію інших  законодавчих актів)

Закон України «Про альтернативні види палива» N1391-XIV від 14.01.2000

(В Законі прописано про збільшення частки використання альтернативних джерел енергії в Україні до 20 відсотків до 2020 року, дано основні визначення видів біопалива (Стаття 1), прописано, які види палива можна вважати альтернативними (Статті 4, 5, 5-1), наведено порядок визначення палива альтернативним (Стаття 6)

Закон України «Про енергозбереження» N74/94-ВР від 01.07.1994

(Закон визначає основи енергозбереження для всіх підприємств і установ, які знаходяться на території України, даються визначення в сфері енергозбереження, закладається перехід до застосування приладів обліку паливно-енергетичних ресурсів, про наукові дослідження сказано лише один абзац (Стаття 8), в статті 13 передбачено формування Державного фонду енергозбереження, який на практиці не працює. В статті 16 прописані економічні та фінансові шляхи стимулювання енергозбереження в Україні).

Закон України «Про природні монополії» N1682-III від 20.04.2000

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» N1775-III від 01.06.2000

В законі дається список видів господарської діяльності, які в Україні підлягають ліцензуванню (Стаття 9). зокрема передбачено отримання ліцензії на діяльність у сфері електроенергетики (Стаття 9, пункт 6) і виробництво, транспортування і постачання теплової енергії (Стаття 9, пункт 42). В Статті 10 дається список документів, які необхідно подати для одержання ліцензії.

Закон України «Про теплопостачання» N 2633-IV від 2 червня 2005 року

Даний закон регулює основні засади діяльності в сфері теплопостачання. А саме: виробництво, транспортування та та постачання теплової енергії. В Законі вказується, що виробництво теплової енергії з поновлюваних джерел  енергії регулюється НКРЕ (Стаття 17).

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» N 2479-VI від 9 липня 2010 року

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» N 1875-IV від 24 червня 2004 року

Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» N 147/98-ВР від 3 березня 1998 року

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства» N 4434-VI від 23.02.2012

Укази Президента 

Указ Президента України N 1059 від 23.11.2011 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»

В даному указі описуються основні завдання, які покладені на НКРЕ з питань регулювання природних монополій в Україні і відносин передбачених Законом України «Про електроенергетику»

Постановки Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» N 756 від 4 липня 2001 року

Пункт 40 — перелік документів для виробництва, транспортування і постачання теплової енергії

Постанова КМУ «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» N 1755 від 29 листопада 2000 року

В статті №1, пункт 1-1 говориться, що строк дії ліцензії на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії становить 5 років

Постанова КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» N869 від 1 червня 2011 року

Постанова КМУ  N444 від 14 травня 2008 року «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих»

Постанова КМУ N 1198 від 3 жовтня 2007 року «Про затвердження правил користування тепловою енергією»

Постанови НКРЕ

Постанова НКРЕ N 1305 від 06.10.1999 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності»

Постанова НКРЕ N 1043 від 31.07.2013 «Про встановлення граничного рівня ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів»

Постанова НКРЕ N 744 від 27.06.2013 «Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)

Постанова НКРЕКП №1188 від 30.06.2016 року «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію для приватних домогосподарств»

 

Наша задача — створити повний перелік законодавчих актів, які регулюють ринок відновлювальних джерел енергії в Україні, як у сфері виробництва електроенергії, так і у сфері виробництва тепла. Якщо ви можете в цьому допомогти, пишіть на info@biowatt.com.ua. Давайте разом зробимо даний ринок зрозумілим і прозорим, що тільки сприятиме його розвитку в Україні.