Серед проектів на здобуття іменних стипендій є такі, що пов’язані з біопаливом

17 Авг

До комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775-V від 16 березня 2007 року для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік надійшло 58 робіт.

Приємно відмітити що серед робіт є такі, що мають відношення біотехнологій.

Ниже перелік таких робіт:

«Методи визначення біофізичних та морфоструктурних показників деревостану на основі матеріалів авіаційної лідарної зйомки». Претендент: Семко Ігор Дмитрович — інженер 1-ї категорії Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

«Принципи створення нових біологічно активних полімерних матеріалів та їх застосування в медицині». Претенденти: колектив співробітників Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України у такому складі: Толстов Олександр Леонідович — кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник; Кулєш Дмитро Володимирович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.

«Розробка нових біотехнологій отримання рідких біопалив (етанол, бутанол) другого покоління». Претенденти: колектив співробітників у такому складі: Дмитрук Олена Валеріївна — кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України; Куриленко Олена Олександрівна — провідний інженер Інституту біології клітини НАН України; Тігунова Олена Олександрівна — інженер 1-ї категорії Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».

«Технологія вирощування міскантусу для виробництва біопалива». Претендент: Квак Володимир Михайлович — кандидат сільськогосподарських наук, завідувач сектору Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

«Розроблення науково-практичних положень концепції переходу до «зеленої» економіки» — цикл наукових праць. Претендент: Бурлакова Ірина Михайлівна — кандидат економічних наук, старший викладач Сумського державного університету.

З детальним списком робіт можно ознайомитись на сторінці газети Голос України.

Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати до 1 вересня 2015 року до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3а або на на електронну адресу:  shevchenko_m@rada.gov.ua.