Особливості оподаткування прибутку підприємств, що працюють в сфері відновлювальної енергетики

26 Фев

На сьогоднішній день в Україні на законодавчому рівні існує декілька податкових стимулів для розвитку підприємтв у сфері відновлювальних джерел енергії та у сфері енергозбереження. Всі вони прописані в Податковому кодексі України.

Пункт 158.1 статті 158 Податкового кодексу передбачає звільнення від оподаткування 80 % прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України. Даний перелік затверджено постановою Кабінету Міністрів України  № 1005 від 28 вересня 2011 року «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування».

Пункт 158.2 статті 158 передбає звільнення від оподаткування 50 % прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів. Порядок включення до Державного реєстру затверджено наказом НАЕР №49 від 01.04.08 «Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів».

Пункт 197.16 статті 197 Податкового кодексу передбачає звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих. Перелік таких товарів затверджено постановою Кабінету Міністрів України №444 від 14 травня 2008 року «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих».

Пункт 2 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкого кодексу передбачає тимчасове, до 1 січня 2019 року, звільнення від сплати податку на додану вартість операцій із постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», на території України операцій з імпорту за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива», техніки, обладнання, устаткування, що  використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива і для виготовлення та  реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні.

Порядок ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива затверджено постановою Кабінету Міністрів України №581 від 18 травня 2011 року.

Пункт 15 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу передбачає звільнення від оподаткування прибутку виробників біопалива, отриманого  від продажу біопалива, прибутку підприємств, отриманого ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива, прибутку виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види палива» для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських  машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаного від  продажу зазначеної техніки,  обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.