Рекомендації IEA щодо розвитку відновлювальної енергетики в Україні до сих пір актуальні

13 Ноя

В 2012 році Міжнародне Енергетичне Агентство підготувало звіт щодо стану енергетики в Україні та надало свої рекомендації щодо енергетичної політики України. З того часу скоро пройде уже 4 роки, а рекомендації зберігають свою актуальність і до сьогодні.

Судіть самі — нижче наводимо основні рекомендації Агентства щодо розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні:

  • Підвищити економічну ефективність політики в цій галузі з метою прискорення розвитку відновлюваної енергетики за одночасного зменшення фінансового навантаження на споживачів та державний бюджет.
  • Ввести чітке визначення, які складові належать до відновлюваної енергії, виходячи з прийнятих міжнародних визначень, наприклад тих, що застосовуються в директивах ЄС.
  • Зосередитися на технологіях, які мають конкурентні переваги, таких як біомаса та біогаз, з метою сприяння економічному росту та створенню робочих місць.
  • Визначити чіткі критерії для схвалення проектів, що використовуватимуть “зелений тариф”, та надати пріоритетність найкраще розташованим проектам, з огляду на наявні ресурси та відстань до електричних мереж.
  • Розробити комплекс заходів щодо стимулювання використання відновлюваної енергії та відходів в теплопостачанні та комбінованому виробництві теплової і електричної енергії, включаючи положення стосовно спільного спалювання біомаси та вугілля.
  • Продовжити розробку необхідних підзаконних актів для залучення інвестицій, включаючи чіткі правила та методики стосовно приєднання генеруючих установок до електромереж.
  • Забезпечити чіткі, прозорі та недискримінаційні процедури отримання ліцензій та дозволів для будівництва та експлуатації об’єктів відновлюваної енергетики.

З повним енергетичним докладом по Україні за 2012 рік можна ознайомитись на сайті IEA.