Характеристика та особливості дров як палива

9 Июл

Основні характеристики дров

Дрова можуть заготовлятися довжиною 0,25; 0,33; 0,5; 0,75 і 1 м. Товщина не може бути меншою за 3 см. Довжина та товщина заготовлених дрів залежить від цільового призначення та лінійних розмірів твердопаливних котлів, печей та камінів, у яких вони будуть спалені.

Важливими характеристиками деревини є щільність (залежить від породи деревини) та вологість. В середньому, щільність деревини становить 1,53 г\см³, а натуральна вологість – 12%. Ефективними показниками дров є теплотворність та теплотворна здатність. Таблиця основних характеристик деревини для найпоширеніших порід подана нижче

Характеристики дров відповідно до породи

Характеристики дров відповідно до породи

 

Розрахунок теплотворності для різних порід деревини

Абсолютна (вища) теплотворна здатність деревини практично не залежить від породи.

Вища теплотворна здатність (ВТЗ) деревини визначається як сума теплотворних здатностей її елементів і вираховується за формулою Мендєлєєва:

Q(ВТЗ) = 81C + 300Н — 26O

де С, H і О – процентний склад в деревині вуглецю, водню та кисню.

Склад абсолютно сухої деревини, незалежно від породи:

49,5% вуглецю, 6,3% водню, 44,1% кисню

Відповідно, виходить:

Q(ВТЗ) = 81 x 49,5 + 300 x 6,3 – 26 x 44,1 = 4752.9 ккал/кг

Масова теплотворна робоча здатність деревини практично не залежить від породи

Масова теплотворна робоча здатність деревини (МРТЗ) вираховується за формулою Надеждіна і залежить від вологості деревини:

для кімнатно-сухої деревини, вологістю 7…18%

Q(МРТЗ) = 4600 – 50 x W = 4600 — 50 x (7…18) = 4250…3700 ккал/кг

для повітряно-сухої деревини, вологістю 25…30%

Q(МРТЗ) = 4370 – 50 x W = 4370 — 50 x (25…30) = 3120…2870 ккал/кг

для сплавної деревини, вологістю 50…70%

Q(МРТЗ)  = 3870 – 45 x W = 3870 – 45 x (50…70) = 1620…720 ккал/кг

де W – відносна вологість деревини у процентах.

Об’ємна робоча теплотворна здатність деревини повністю залежить від породи

Об’ємна робоча теплотворна здатність деревини (ОРТЗ) розраховується як добуток масової теплотворної здатності деревини на її щільність.

Наприклад, для ясеня:

4000 ккал/кг X 0,750 кг/дм3 = 3000 ккал/дм3

Об’ємна робоча теплотворна здатність деревини (ОРТЗ) напряму залежить від щільності деревини і тому може бути в дуже широких межах,  тому що щільність деревини є нестабільною величиною

1

Теплотворні параметри дров

 

Сушка дров

Для сушіння дров може бути використано 3 методи:

Атмосферна сушка. Відбувається на відкритому повітрі під навісом. Чим нижча температура, тим гірше повітря поглинає вологу з деревини. Саме з цим пов’язано повільне випаровування вологи з дрів у зимовий час. Використовується переважно при сезонному експорті продукції.

Камерна сушка. В цьому методі використовуються спеціальні приміщення – сушильні камери. Деревина в них знаходиться в спеціально нагрітому повітрі. Це повітря містить в собі спеціальні гази. Або гарячий пар під атмосферним тиском. Плюсом такого методу є те, що весь процесс знаходиться під контролем – можна досягти необхідної вологості та регулювати термін процессу сушіння.

Сушіння в електричному полі. Так як дерево є чудовим діалектриком під дією сильного електричного поля воно нагрівається і волога випаровується з великю швидкістю. Однак це надто дорогий метод у співвідношенні до результату.

Транспортування типи упаковки дров

Перед транспортуванням необхідно виміряти об’єм дров. Для цього дрова складаються в спеціальні дровітні-штабеля (поленницы) для вимірювання. Варто зазначити, якщо операція купівлі-продажу проводиться за фактичним об’ємом дрів, то розміри, отриманні внаслідок складання дров у дровітні-штабеля, необхідно помножити на спеціальний коефіцієнт повнодеревності. Таблицю коефіцієнтів відповідно до довжини дрів можна побачити нижче.

4

Дрова транспортуються в будь-якому виді транспорту в запакованому чи незапакованому виді. Формами пакування можуть бути мішки, коробки, сітки та піддони. Нормативних показників щодо пакування дров не існує, а ці показники повністю залежать від характеристик транспортного засобу, що здійснює перевезення, та внутрішніми стандартами виробника.

1536258

Ящики для дров

В незапакованому вигляді дрова можуть транспортуватися в бортових вантажних автомобілях, однак їх необхідно складати в рівні ряди, які потім закріплюються такелажами (канатами, мотузками). Висота рядів не повинна перевищувати висоту бортів автомобіля.