Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року

26 Ноя

25 листопада 2015 року, на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект розпорядження «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року».

Національний план розроблявся в тісній співпраці із європейськими та вітчизняними експертами і науковцями. З його прийняттям, Україна отримала можливість запровадити  європейську  практику планування та прогнозування розвитку енергетики, реалізації політики підвищення енергоефективності.

Згідно з Планом, передбачено досягнення у 2020 році національної індикативної мети щодо енергозбереження у розмірі 9% від середнього показника кінцевого внутрішнього енергоспоживання за період протягом 2005–2009 рр., що становить 6,5 млн. тонн нафтового еквіваленту. Крім того, Національний план дій  визначає проміжну мету — у 2017 році скоротити енергоспоживання в розмірі 5%.

Досягти цих показників планується шляхом реалізації заходів у чотирьох основних секторах кінцевого споживання енергії. Перший — побутовий сектор, у якому очікується найбільший ефект. Далі сектор послуг, до якого входить енергоспоживання бюджетних установ, а також у промисловості та  транспорті.

Серед основних заходів:

  • Сприяння залученню інвестицій в термомодернізацію житлових будівель та у будівництво споруд з близьким до нульового споживанням енергії;
  • Адаптація стандартів палива та технологій його використання до європейських;
  • Запровадження сертифікації енергетичної ефективності будівель,  системи  енергоаудиту та енергоменеджменту
  • Встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будівель та енергоспоживчих продуктів (обладнання), забезпечення функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення.
  • Також, забезпечення 100-відсоткового комерційного обліку споживання газу, теплової енергії та води і впровадження рахунків про оплату спожитої енергії з інформаційно-аналітичними даними щодо динаміки обсягів споживання енергії та комунальних послуг та ряд інших.

Загалом, прийняття Національного плану, це послідовне запровадження Урядом європейських підходів до реалізації державної політики у сфері енгергоефективності.

Довідково: прийняття Україною Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року є одним із основних зобов’язань в рамках імплементації Директиви 2006/32/ЄC щодо енергетичної ефективності кінцевого використання енергії та енергетичних послуг. Імплементація цього документу передбачена Угодою про Асоціацію, в рамках реалізації  Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.